AnhhaiHP
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1420 W5682D249L8426)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cbksport (1515) AnhhaiHP (1433) 22S
2 win AnhhaiHP (1414) cbksport (1534) 35S
3 lose maquang (1430) AnhhaiHP (1429) 44S
4 win AnhhaiHP (1413) Lipo (1423) 39S
5 lose minhduc8808 (1412) AnhhaiHP (1429) 44S
6 lose kien1962 (1620) AnhhaiHP (1439) 27S
7 lose kien1962 (1609) AnhhaiHP (1450) 45S
8 win somchit (1556) AnhhaiHP (1431) 35S
9 lose AnhhaiHP (1443) somchit (1544) 26S
10 win anthonie (1460) AnhhaiHP (1426) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhhaiHP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames