shuiyan
Cờ nhanh: 1401 W29D0L49
Cờ chậm: 1530 W7703D562L6804)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win shuiyan (1514) tranquibinh (1534) 59S
2 win shuiyan (1501) Binh70 (1423) 61S
3 lose shuiyan (1516) sangngtt (1532) 21S
4 win shuiyan (1503) Milo2013 (1437) 24S
5 win doituson (1478) shuiyan (1488) 28S
6 win shuiyan (1474) cantho1 (1437) 39S
7 win shuiyan (1459) cody (1429) 165S
8 win thanhdo_68 (1420) shuiyan (1444) 61S
9 lose shuiyan (1459) Dbich9999 (1463) 57S
10 lose shuiyan (1474) VietThuHo (1494) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by shuiyan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames