AnhP13Q10
Cờ nhanh: 1790 W2292D444L2190
Cờ chậm: 1641 W0D1L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AnhP13Q10 (1803) AnhDao (1873) 26F
2 win RedSummer_72 (1891) AnhP13Q10 (1784) 39F
3 draw AnhP13Q10 (1792) Sin_ho_83 (1648) 43F
4 lose AnhP13Q10 (1807) chemkotha (1814) 23F
5 win AnhP13Q10 (1797) xyzz (1618) 25F
6 draw AnhP13Q10 (1795) RedSummer_72 (1866) 42F
7 win ChoiKhong (1825) AnhP13Q10 (1778) 25F
8 lose it (1955) AnhP13Q10 (1789) 17F
9 draw henryhootp (1768) AnhP13Q10 (1789) 59F
10 lose AnhP13Q10 (1802) yeumai1nguoi (1873) 59F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AnhP13Q10, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames