Akuma_80
Cờ nhanh: 2362 W375D50L223
Cờ chậm: 2370 W157D29L58)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win zyxwvu6 (1843) Akuma_80 (2355) 27F
2 win zyxwvu6 (1851) Akuma_80 (2347) 14F
3 lose Akuma_80 (2376) DauL (2425) 37F
4 win Kingkong_123 (2156) Akuma_80 (2356) 53F
5 win ngonhon (1875) Akuma_80 (2348) 20F
6 lose Akuma_80 (2405) ngonhon (1818) 56F
7 win ngonhon (1824) Akuma_80 (2399) 64F
8 win Akuma_80 (2393) ngonhon (1830) 68F
9 lose ngonhon (1771) Akuma_80 (2452) 56F
10 win Akuma_80 (2448) ngonhon (1775) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Akuma_80, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames