AQxudong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2230 W2579D616L2631)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bachvy00 (2122) AQxudong (2270) 49S
2 win sangtp (2220) AQxudong (2240) 60S
3 win sangtp (2234) AQxudong (2207) 44S
4 win Cotuonglaban (2182) AQxudong (2175) 45S
5 win phamvany123 (2218) AQxudong (2139) 69S
6 win M16 (2045) AQxudong (2112) 9S
7 win Caphe_amazon (2148) AQxudong (2076) 78S
8 lose thanhducqn (2150) AQxudong (2105) 39S
9 lose bachvy00 (2219) AQxudong (2131) 30S
10 win AQxudong (2092) cotam111 (2219) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AQxudong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames