A2Z
Cờ nhanh: 1648 W59D1L51
Cờ chậm: 2043 W2049D186L1799)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose soitrang (2109) A2Z (2057) 34S
2 win A2Z (2039) soitrang (2127) 33S
3 lose conghe (2153) A2Z (2051) 74S
4 lose xuanlan (1929) A2Z (2071) 25S
5 win nxd (2219) A2Z (2050) 50S
6 lose vudanh (2103) A2Z (2064) 21S
7 lose A2Z (2081) tranhai123 (2036) 47S
8 win tranhai123 (2051) A2Z (2066) 38S
9 lose cotuonghoc (1876) A2Z (2088) 70S
10 win homangchua12 (1647) A2Z (1632) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by A2Z, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames