ngocthanh01
Cờ nhanh: 2009 W91D14L100
Cờ chậm: 2214 W2650D1121L2381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
11 win ngocminh73 (2050) ngocthanh01 (2238) 32S
12 win ngocthanh01 (2204) bopchimem (2247) 40S
13 win ngocthanh01 (2176) GaConRoTi (2116) 11S
14 win mabien (1853) ngocthanh01 (2162) 19S
15 draw ngocthanh01 (2163) Mainhat (2132) 47S
16 draw trangphi (2124) ngocthanh01 (2075) 86F
17 lose TCU2125 (2252) ngocthanh01 (2097) 15F
18 lose Lohan (2275) ngocthanh01 (2119) 21F
19 lose Song_Xa (2282) ngocthanh01 (2142) 27F
20 draw drvietnam (2344) ngocthanh01 (2130) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngocthanh01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames