vodanh109, Xiangqi Up score: 1932 W2683D18L2666
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anhnhat (2054) vodanh109 (1944) 31
2 lose Danthanh (1893) vodanh109 (1962) 27
3 lose Danthanh (1874) vodanh109 (1981) 36
4 lose vodanh109 (1992) Phuongmai (2155) 28
5 lose Phuongmai (2144) vodanh109 (2003) 20
6 win vietnamaodai (1877) vodanh109 (1991) 54
7 win badboy_01 (2043) vodanh109 (1973) 44
8 lose banaconna (1996) vodanh109 (1988) 32
9 win khang40 (1860) vodanh109 (1976) 18
10 win tackeden (1803) vodanh109 (1953) 25
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vodanh109, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames