colang01, Xiangqi Up score: 1641 W3885D23L3876
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win colang01 (1625) hieu_nt21 (1635) 30
2 lose LyGia1981 (1500) colang01 (1645) 21
3 win colang01 (1630) badboy_01 (1601) 17
4 lose colang01 (1641) phong1622012 (1779) 33
5 lose colang01 (1661) moi_hoc_choi (1515) 45
6 lose colang01 (1679) quangjp (1602) 33
7 win ngutiensinh (1688) colang01 (1663) 60
8 win colang01 (1646) ngutiensinh (1705) 47
9 win Dtnb (1689) colang01 (1629) 46
10 lose colang01 (1644) Dtnb (1674) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by colang01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames