christhai, Xiangqi Up score: 2399 W6716D97L5165
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win BMBT (2216) christhai (2389) 51
2 win christhai (2378) BMBT (2227) 35
3 win Vitday_an_di (2234) christhai (2366) 46
4 win christhai (2354) Vitday_an_di (2246) 30
5 lose Ketban4p_302 (2448) christhai (2381) 34
6 win christhai (2367) quehuong1972 (2306) 41
7 win quehuong1972 (2321) christhai (2352) 19
8 draw christhai (2353) quehuong1972 (2320) 33
9 win quehuong1972 (2335) christhai (2338) 29
10 lose christhai (2355) quehuong1972 (2318) 12
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by christhai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames