cafeda, Xiangqi Up score: 1922 W4569D91L4446
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cafeda (1907) Anbatvang (1888) 9
2 win Anbatvang (1904) cafeda (1891) 21
3 lose cafeda (1912) nhapmon (1737) 21
4 lose QuynhNgoc (2081) cafeda (1923) 17
5 lose cafeda (1940) ntq (1878) 21
6 lose ntq (1859) cafeda (1959) 21
7 lose cafeda (1980) QuanCong (1791) 27
8 lose tnhbk1 (2137) cafeda (1991) 41
9 win cafeda (1970) tnhbk1 (2158) 30
10 win cafeda (1953) ozboy88 (1987) 61
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cafeda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames