namanhcun, Xiangqi Up score: 2014 W4692D59L4424
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namanhcun (2035) hoitiectinh (1852) 55
2 lose namanhcun (2050) steel01 (2055) 57
3 win steel01 (2072) namanhcun (2033) 32
4 lose Alu (1882) namanhcun (2054) 29
5 win namanhcun (2043) Alu (1893) 21
6 lose Mkoi54 (1971) namanhcun (2061) 57
7 win namanhcun (2047) Mkoi54 (1985) 28
8 win namanhcun (2034) hieukieng (1942) 34
9 win namanhcun (2022) Ciao (1892) 22
10 win hvn9_ (1896) namanhcun (2010) 25
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namanhcun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames