namanhcun, Xiangqi Up score: 1909 W5930D75L5649
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose namanhcun (1920) vuson83 (2059) 37
2 lose vuson83 (2047) namanhcun (1932) 11
3 lose nhapmon (1931) namanhcun (1948) 25
4 lose namanhcun (1965) nhapmon (1914) 57
5 win Minhphung56 (1961) namanhcun (1949) 29
6 lose ThaiTungKhoa (1856) namanhcun (1968) 12
7 win namanhcun (1955) ThaiTungKhoa (1869) 33
8 win namanhcun (1937) daithanh43 (2007) 29
9 lose daithanh43 (1993) namanhcun (1951) 38
10 lose namanhcun (1970) Rockman (1869) 22
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by namanhcun, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames