VUI_THOI_MA, Xiangqi Up score: 1971 W388D3L350
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VUI_THOI_MA (1958) Nancy2345678 (1875) 12
2 lose Nancy2345678 (1856) VUI_THOI_MA (1977) 39
3 win VUI_THOI_MA (1965) Dung_gau (1851) 37
4 lose Dung_gau (1831) VUI_THOI_MA (1985) 26
5 lose VUI_THOI_MA (1996) brim (2148) 21
6 win brim (2169) VUI_THOI_MA (1975) 28
7 lose VUI_THOI_MA (1991) nhapmon (1980) 45
8 lose VUI_THOI_MA (2006) anhnhat (2024) 11
9 lose anhnhat (2008) VUI_THOI_MA (2022) 4
10 win VUI_THOI_MA (2003) DINHVO (2119) 32
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VUI_THOI_MA, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames