AXauWac, Xiangqi Up score: 2410 W563D30L458
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anh217 (2488) AXauWac (2438) 29
2 lose DziaDiTiaOi (2310) AXauWac (2480) 29
3 lose Binhvtis (2642) AXauWac (2503) 19
4 lose AXauWac (2544) asus (2378) 24
5 win AXauWac (2509) anh217 (2565) 28
6 win hotuan77 (2673) AXauWac (2465) 53
7 lose prokiller (2428) AXauWac (2501) 21
8 lose AXauWac (2533) hovinhhoa12 (2531) 42
9 win AXauWac (2506) Le (2432) 24
10 win anh217 (2612) AXauWac (2466) 27
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AXauWac, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames