ytcm
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1738 W685D189L788)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ytcm (1702) minh_ksxd (1769) 15S
2 win ThangLV112 (1688) ytcm (1669) 26S
3 lose Chi25tan (1614) ytcm (1706) 33S
4 lose cochui (1830) ytcm (1731) 27S
5 lose ChoiVuiVe (1881) ytcm (1755) 36S
6 lose LauBuLy (1875) ytcm (1781) 31S
7 lose E88 (1787) ytcm (1814) 27S
8 lose larose (1882) ytcm (1843) 24S
9 win ytcm (1816) superwar (1749) 48S
10 lose ytcm (1847) LauBuLy (1856) 36S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ytcm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames