ykc
Cờ nhanh: 2054 W197D16L198
Cờ chậm: 1764 W646D89L737)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ykc (1764) kypvt (1925) 13S
2 lose ykc (1775) kinhdo (1919) 39S
3 win ykc (1760) TN2020 (1739) 43S
4 win Iwanbbl (1795) ykc (1743) 66S
5 win Iwanbbl (1813) ykc (1725) 27S
6 lose ykc (1735) BidaM (1939) 98S
7 lose ykc (1747) hoaphong (1851) 25S
8 win hoaphong (1871) ykc (1727) 19S
9 win ykc (1708) cotuongvui (1836) 27S
10 lose cotuongvui (1824) ykc (1720) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ykc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames