vuong81
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2066 W7399D2092L6235)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw TD33 (2011) vuong81 (2067) 50S
2 win vuong81 (2051) mani (2076) 61S
3 win DHKT_15 (1857) vuong81 (2041) 49S
4 lose vuong81 (2063) DHKT_15 (1835) 32S
5 win Minhla (1887) vuong81 (2052) 31S
6 win entiboob (1860) vuong81 (2042) 30S
7 lose vuong81 (2061) ngdd (1951) 31S
8 draw vuong81 (2064) ngdd (1948) 51S
9 win thanh68 (1847) vuong81 (2055) 77S
10 draw vuong81 (2060) Gauvang (1887) 78S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuong81, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames