vtd_yl
Cờ nhanh: 1568 W37D1L35
Cờ chậm: 1891 W8136D1438L8213)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vtd_yl (1876) sonvanloi (1864) 44S
2 draw vtd_yl (1876) ThunNguyn (1866) 55S
3 win vtd_yl (1864) kydu (1758) 77S
4 win vtd_yl (1845) sontranvt (1972) 38S
5 win wtcloop (1765) vtd_yl (1832) 55S
6 win wtcloop (1779) vtd_yl (1818) 25S
7 lose vtd_yl (1831) awang22303 (2100) 25S
8 lose awang22303 (2086) vtd_yl (1845) 22S
9 draw vtd_yl (1845) Xuangachoi3 (1845) 55S
10 lose vtd_yl (1859) solla (1910) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vtd_yl, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames