vothanh0803
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2157 W1229D244L1031)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win dondema (2136) vothanh0803 (2142) 41S
2 lose manhphung95 (2033) vothanh0803 (2161) 16S
3 win vothanh0803 (2143) lunthu (2228) 2S
4 win phuchuy123 (2179) vothanh0803 (2126) 60S
5 lose vothanh0803 (2141) phuchuy123 (2164) 44S
6 win vhdqv (2020) vothanh0803 (2129) 23S
7 draw Khoi2006 (1961) vothanh0803 (2134) 35S
8 win vothanh0803 (2119) hongki (2092) 21S
9 win hongki (2108) vothanh0803 (2103) 31S
10 lose loan (1990) vothanh0803 (2122) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vothanh0803, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames