victory
Cờ nhanh: 1470 W947D79L1315
Cờ chậm: 1623 W1659D270L1883)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose victory (1483) phuonggthaoo (1565) 52F
2 lose victory (1497) phuonggthaoo (1551) 54F
3 win voa2016 (1503) victory (1481) 40F
4 win voa2016 (1520) victory (1464) 26F
5 lose victory (1476) waxinh (1587) 29F
6 lose waxinh (1574) victory (1489) 51F
7 win victory (1475) Vuabipvb (1420) 49F
8 draw victory (1476) Vuabipvb (1419) 83F
9 lose bat6 (1503) victory (1491) 61F
10 draw victory (1491) bat6 (1503) 87F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by victory, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames