venommancer
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1875 W1812D1578L1898)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win action (1926) venommancer (1838) 39S
2 lose taurus9999 (1814) venommancer (1873) 37S
3 lose quytocngheo (1982) venommancer (1900) 30S
4 draw gunner88 (1874) venommancer (1901) 20S
5 win ampq (1808) venommancer (1873) 43S
6 draw superwar (1792) venommancer (1878) 34S
7 draw kietbom2017 (1886) venommancer (1878) 18S
8 draw Phong2010 (1857) venommancer (1879) 40S
9 win namteo (1987) venommancer (1839) 53S
10 win chandoi (1792) venommancer (1825) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by venommancer, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames