etham
Cờ nhanh: 1555 W10D0L8
Cờ chậm: 1706 W6575D987L5723)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose etham (1721) hoang_jp (1736) 34S
2 lose hoang_jp (1720) etham (1737) 42S
3 lose etham (1752) cannotseeme2 (1753) 79S
4 win xanhxu (1587) etham (1741) 33S
5 win maikanhluong (1725) etham (1725) 41S
6 lose maikanhluong (1709) etham (1741) 26S
7 lose etham (1761) tientran (1602) 35S
8 win tientran (1613) etham (1750) 56S
9 win WarmUp (1653) etham (1737) 43S
10 win etham (1723) WarmUp (1667) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by etham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames