vanny32
Cờ nhanh: 1572 W5563D242L8240
Cờ chậm: 1485 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose restonchess (1592) vanny32 (1587) 31F
2 win Smart008 (1599) vanny32 (1571) 37F
3 lose Nguyenthonk (1753) vanny32 (1581) 23F
4 lose vanny32 (1595) bat6 (1656) 72F
5 lose bat6 (1641) vanny32 (1610) 58F
6 lose vanny32 (1624) jefwong56 (1683) 10F
7 win vanny32 (1606) CSC (1702) 36F
8 win samsungk (1576) vanny32 (1591) 1F
9 lose vanny32 (1607) boxyy (1576) 42F
10 lose Doccohanh (1612) vanny32 (1623) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vanny32, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames