vandoanh
Cờ nhanh: 1564 W9D0L4
Cờ chậm: 2097 W7403D1380L6596)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huynh_ha (2146) vandoanh (2079) 27S
2 draw anhlanh (2209) vandoanh (2076) 71S
3 win chuaras (2109) vandoanh (2059) 33S
4 lose vandoanh (2077) tranduc12345 (1987) 66S
5 win tranduc12345 (2001) vandoanh (2063) 23S
6 lose vandoanh (2082) Nghe (1976) 78S
7 win Nghe (1989) vandoanh (2069) 48S
8 win conbongua (1931) vandoanh (2057) 19S
9 lose vandoanh (2067) limst (2236) 31S
10 lose limst (2225) vandoanh (2078) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandoanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames