vandoanh
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2188 W5322D990L4701)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trinhquang (1962) vandoanh (2211) 30S
2 lose vandoanh (2227) zcj (2195) 32S
3 win zcj (2210) vandoanh (2212) 20S
4 win tambatcuu (2222) vandoanh (2196) 25S
5 win thepdo (2156) vandoanh (2181) 46S
6 win vandoanh (2166) wildhorse (2136) 14S
7 lose wildhorse (2118) vandoanh (2184) 44S
8 win hung_sim2 (2177) vandoanh (2168) 31S
9 win nguyen1442 (2018) vandoanh (2157) 56S
10 lose duylinh2103 (2219) vandoanh (2171) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandoanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames