vandoanh
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2130 W6740D1234L6027)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vandoanh (2112) Minh___ (2180) 17S
2 lose Minh___ (2166) vandoanh (2126) 36S
3 win LCC06 (2078) vandoanh (2112) 43S
4 lose LCC06 (2060) vandoanh (2130) 66S
5 lose Nghiem1984 (2007) vandoanh (2150) 43S
6 win mjukilo (1988) vandoanh (2139) 22S
7 draw mjukilo (1984) vandoanh (2143) 52S
8 lose vandoanh (2156) cotuong59 (2237) 61S
9 win cotuong59 (2256) vandoanh (2137) 47S
10 win minhtue_2 (2105) vandoanh (2122) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandoanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames