vandoanh
Cờ nhanh: 1500 W1D0L1
Cờ chậm: 2011 W4991D940L4397)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phongtran_4 (2063) vandoanh (2025) 51S
2 lose vandoanh (2040) phongtran_4 (2048) 85S
3 win vothanh0803 (2042) vandoanh (2024) 35S
4 win DangMinh2309 (2102) vandoanh (2006) 26S
5 draw DangMinh2309 (2105) vandoanh (2003) 40S
6 win machano (2090) vandoanh (1984) 45S
7 lose TRUNGTHANHVA (1951) vandoanh (2001) 58S
8 win NhuY1988 (1996) vandoanh (1985) 61S
9 win Qiufo (2140) vandoanh (1964) 27S
10 lose vandoanh (1982) Chiutuong53 (1902) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vandoanh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames