atjoan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1914 W8539D1814L10270)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win james321 (2133) atjoan (1892) 113S
2 lose huylink (1932) atjoan (1907) 62S
3 win atjoan (1886) Song_Tu (2056) 33S
4 lose Macgia (2003) atjoan (1898) 38S
5 lose atjoan (1913) TRUNGTHANHVA (1937) 41S
6 win atjoan (1897) LaTuNuong (1899) 56S
7 lose bunsun_09 (1978) atjoan (1910) 56S
8 lose tranhai123 (2020) atjoan (1923) 36S
9 win atjoan (1907) Ngockhanh200 (1913) 53S
10 lose atjoan (1920) HoiT (1988) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by atjoan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames