vancotuong
Cờ nhanh: 1438 W5611D762L15200
Cờ chậm: 1406 W4255D1141L12496)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CHAUPV (1404) vancotuong (1363) 31S
2 lose vancotuong (1374) toandaimo (1529) 29S
3 win vancotuong (1357) atntl (1392) 21S
4 lose BESTNAIL (1516) vancotuong (1368) 35S
5 lose bonninhqn (1506) vancotuong (1380) 77S
6 win chit_chit (1490) vancotuong (1420) 18F
7 lose Batu (1429) vancotuong (1413) 31F
8 win no9 (1373) vancotuong (1398) 28F
9 lose haidang09 (1385) vancotuong (1414) 67F
10 win vancotuong (1327) meco2021 (1479) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vancotuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames