vancotuong
Cờ nhanh: 1430 W5208D695L14396
Cờ chậm: 1421 W3850D1011L11473)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ly_Huynh (1514) vancotuong (1443) 44F
2 win vancotuong (1425) kirkland (1496) 59F
3 win chung2016 (1432) vancotuong (1409) 15F
4 win pingping (1424) vancotuong (1393) 44F
5 win pc2knet (1601) vancotuong (1371) 33F
6 win caheo (1381) vancotuong (1406) 49S
7 lose vancotuong (1420) durillo (1471) 38S
8 win durillo (1489) vancotuong (1402) 18S
9 win vancotuong (1383) ruacon (1507) 39S
10 lose Robo (2271) vancotuong (1372) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vancotuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames