uongdungsct
Cờ nhanh: 1811 W5853D347L5691
Cờ chậm: 1775 W1334D161L1204)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win lotus_2021 (1762) uongdungsct (1797) 1F
2 win lotus_2021 (1777) uongdungsct (1782) 1F
3 lose W9_13 (1708) uongdungsct (1800) 18F
4 win uongdungsct (1787) peyern (1699) 17F
5 win minhgam (1742) uongdungsct (1772) 36F
6 win minhgam (1758) uongdungsct (1756) 38F
7 lose vuichoi_2020 (1722) uongdungsct (1773) 62F
8 lose tuananhth (1823) uongdungsct (1787) 11F
9 lose namca (1778) uongdungsct (1803) 29F
10 lose nguoixala (1827) uongdungsct (1818) 54F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by uongdungsct, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames