uncleheng
Cờ nhanh: 1639 W158D11L149
Cờ chậm: 2104 W2227D485L1926)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose aitran (2128) uncleheng (2119) 30S
2 win uncleheng (2102) aitran (2145) 62S
3 win Chesser01 (1999) uncleheng (2089) 26S
4 win uncleheng (2075) Chesser01 (2013) 29S
5 lose mrtuan (1864) uncleheng (2097) 41S
6 win truong1951 (2055) uncleheng (2082) 21S
7 lose denhatcobac (2227) uncleheng (2094) 25S
8 win kesongsot (2018) uncleheng (2080) 34S
9 win uncleheng (2065) kesongsot (2033) 28S
10 win dando2008 (1864) uncleheng (2055) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by uncleheng, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames