tuhythaihau
Cờ nhanh: 2178 W5085D183L4903
Cờ chậm: 1534 W5D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuanvp911 (1995) tuhythaihau (2199) 61F
2 win tuhythaihau (2189) tuanvp911 (2005) 61F
3 win hanoi08 (2112) tuhythaihau (2175) 40F
4 lose tuhythaihau (2194) hanoi08 (2093) 40F
5 win hanxuyen (2267) tuhythaihau (2176) 41F
6 win tuhythaihau (2157) hanxuyen (2286) 32F
7 win Phewa (1934) tuhythaihau (2148) 43F
8 win tuhythaihau (2136) spanky (2007) 31F
9 lose tuhythaihau (2155) dangthanh72 (2056) 50F
10 lose Mahathir91 (2308) tuhythaihau (2166) 60F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuhythaihau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames