tuhythaihau
Cờ nhanh: 1921 W4421D165L4275
Cờ chậm: 1534 W5D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuhythaihau (1939) phibach_30 (1858) 27F
2 lose phibach_30 (1839) tuhythaihau (1958) 53F
3 lose tuhythaihau (1971) kengood (2060) 31F
4 win kengood (2079) tuhythaihau (1952) 33F
5 lose tuhythaihau (1966) philover (2030) 34F
6 lose philover (2016) tuhythaihau (1980) 35F
7 lose bop (1874) tuhythaihau (1999) 40F
8 win tuhythaihau (1987) bop (1886) 32F
9 win eddie2828 (1866) tuhythaihau (1975) 36F
10 lose tuhythaihau (1995) eddie2828 (1846) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuhythaihau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames