tudanphan947
Cờ nhanh: 1536 W140D4L236
Cờ chậm: 1654 W7556D610L8118)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose cuanh (1716) tudanphan947 (1668) 35S
2 lose tudanphan947 (1683) cuanh (1701) 37S
3 lose tudanphan947 (1698) trandinhanh (1716) 85S
4 lose tudanphan947 (1716) VoDung (1647) 39S
5 win VoDung (1661) tudanphan947 (1702) 23S
6 win tudanphan947 (1685) benhai (1740) 51S
7 win benhai (1758) tudanphan947 (1667) 39S
8 win tudanphan947 (1650) phubinnhccts (1685) 45S
9 draw phubinnhccts (1686) tudanphan947 (1649) 74S
10 win tudanphan947 (1632) yeutra (1689) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tudanphan947, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames