tuanvuborelo
Cờ nhanh: 2454 W45D0L0
Cờ chậm: 2602 W57D36L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tuanvuborelo (2434) ME_CUNG (2240) 22F
2 win ziz (2381) tuanvuborelo (2404) 22F
3 win ziz (2385) tuanvuborelo (2372) 61F
4 win ziz (2356) tuanvuborelo (2340) 76F
5 draw nnhuynh2 (2498) tuanvuborelo (2605) 35S
6 draw tuanvuborelo (2608) nnhuynh2 (2495) 28S
7 draw Diec0sosung (2628) tuanvuborelo (2607) 60S
8 lose tuanvuborelo (2640) cbtnk (2609) 104S
9 draw tuanvuborelo (2642) cbtnk (2607) 100S
10 draw tuanvuborelo (2642) Diec0sosung (2628) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanvuborelo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames