tuanvb2
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1850 W4728D540L5001)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuanvb2 (1867) vandac58 (1808) 24S
2 lose mak_kia (1894) tuanvb2 (1882) 19S
3 win mak_kia (1911) tuanvb2 (1865) 80S
4 lose boplano (1933) tuanvb2 (1879) 29S
5 win tuanvb2 (1863) johnnyhuyen (1894) 35S
6 lose ahkowteoh38 (1879) tuanvb2 (1879) 68S
7 win tuanvb2 (1862) ahkowteoh38 (1896) 43S
8 draw tuanvb2 (1849) cttruong (2075) 52S
9 lose tuanvb2 (1864) hungtran1964 (1872) 33S
10 win niko49 (1881) tuanvb2 (1847) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tuanvb2, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames