ttt_ttt
Cờ nhanh: 1537 W2D0L0
Cờ chậm: 1919 W1721D181L1875)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win anhpham (1920) ttt_ttt (1903) 26S
2 win hattieuot (1824) ttt_ttt (1890) 36S
3 win chamanh (1775) ttt_ttt (1878) 28S
4 win ttt_ttt (1865) chamanh (1788) 20S
5 win K_25 (1829) ttt_ttt (1850) 29S
6 win phamanh59 (1819) ttt_ttt (1835) 40S
7 win ttt_ttt (1819) phamanh59 (1835) 31S
8 win lamhotuanhai (1728) ttt_ttt (1806) 21S
9 win dauleo (1714) ttt_ttt (1778) 22S
10 lose ttt_ttt (1792) pathologyone (1856) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ttt_ttt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames