trinh96
Cờ nhanh: 1882 W1624D63L1158
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win WindQuach (1741) trinh96 (1870) 27F
2 lose mocxi (1916) trinh96 (1885) 1F
3 lose xxlfm (1817) trinh96 (1903) 1F
4 lose trinh96 (1922) xxlfm (1798) 1F
5 lose trinh96 (1940) Phonghaiduon (1851) 1F
6 win trinh96 (1930) hongdoan (1730) 52F
7 win trinh96 (1918) MessWet (1808) 34F
8 win trinh96 (1908) henryhootp (1737) 16F
9 win trinh96 (1892) bolero9339 (1898) 20F
10 win trinh96 (1884) kakhuynh (1636) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trinh96, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames