trantu2013
Cờ nhanh: 1600 W1330D60L1343
Cờ chậm: 1847 W2208D330L2090)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trantu2013 (1832) lucky8 (1821) 105S
2 win lucky8 (1837) trantu2013 (1816) 29S
3 win trantu2013 (1799) jaco_vu (1837) 63S
4 win trantu2013 (1764) quyen52 (1820) 47S
5 lose quyen52 (1788) trantu2013 (1796) 24S
6 lose haiminhnn (1544) trantu2013 (1618) 39F
7 win trantu2013 (1782) obama (1743) 24S
8 win ae1 (1735) trantu2013 (1751) 34S
9 win trantu2013 (1716) ae1 (1770) 30S
10 win ae1 (1810) trantu2013 (1676) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trantu2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames