trantu2013
Cờ nhanh: 1593 W1102D50L1118
Cờ chậm: 1745 W1802D273L1708)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VietThuHo (1670) trantu2013 (1763) 36S
2 lose trantu2013 (1778) anhnghia1972 (1800) 38S
3 win mygod911 (1589) trantu2013 (1577) 28F
4 win VanAnhVu (1688) trantu2013 (1558) 10F
5 win VanAnhVu (1709) trantu2013 (1537) 22F
6 win vothuong88 (1770) trantu2013 (1762) 81S
7 win ccwin54 (1435) trantu2013 (1524) 16F
8 win trantu2013 (1510) ccwin54 (1449) 39F
9 lose pc2knet (1559) trantu2013 (1524) 50F
10 win trantu2013 (1506) pc2knet (1577) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trantu2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames