trantu2013
Cờ nhanh: 1495 W720D34L734
Cờ chậm: 1754 W1339D203L1270)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hoangmai (1783) trantu2013 (1737) 38S
2 win trantu2013 (1724) thuadanh1958 (1651) 30S
3 lose trantu2013 (1739) kingyen (1751) 68S
4 lose kingyen (1735) trantu2013 (1755) 37S
5 lose trantu2013 (1775) giaitrilm (1633) 20S
6 win trantu2013 (1764) BSThuan (1602) 31S
7 lose cotuongvui (1745) trantu2013 (1781) 21S
8 win gao1 (1530) trantu2013 (1772) 17S
9 lose trungvpcs (1596) trantu2013 (1508) 27F
10 lose thuaai (1609) trantu2013 (1535) 56F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trantu2013, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames