tranduymicha
Cờ nhanh: 1819 W14302D862L16506
Cờ chậm: 1897 W39D3L28)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tranduymicha (1853) jacklyn (1814) 71F
2 win Sgso10 (1757) tranduymicha (1826) 23F
3 lose tranduymicha (1867) Sgso10 (1716) 47F
4 lose tranduymicha (1890) nguyenthem (2040) 30F
5 win nguyenthem (2085) tranduymicha (1845) 24F
6 win tranduymicha (1795) nguyenthem (2135) 34F
7 lose tranduymicha (1809) nguyenthem (2121) 34F
8 lose nguyenthem (2105) tranduymicha (1825) 40F
9 lose tranduymicha (1842) nguyenthem (2088) 26F
10 lose nguyenthem (2069) tranduymicha (1861) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranduymicha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames