tranduymicha
Cờ nhanh: 1919 W15051D909L17379
Cờ chậm: 1874 W50D4L40)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tranduymicha (1897) xuanmuon (1745) 40F
2 lose kas (1777) tranduymicha (1917) 56F
3 lose Robo (2326) tranduymicha (1928) 25F
4 win myhey (1868) tranduymicha (1914) 27F
5 lose tranduymicha (1951) kiembinh (1861) 55F
6 win nuinhan (1821) tranduymicha (1926) 23F
7 win duckiller11 (2136) tranduymicha (1880) 1F
8 win tranduymicha (1829) duckiller11 (2187) 1F
9 win duckiller11 (2241) tranduymicha (1775) 22F
10 lose tranduymicha (1784) duckiller11 (2232) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tranduymicha, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames