trandung2017
Cờ nhanh: 1991 W5244D466L5367
Cờ chậm: 1983 W71D12L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Manh1960 (1815) trandung2017 (1980) 32F
2 win anhthy (1988) trandung2017 (1964) 38F
3 win anhthy (2005) trandung2017 (1947) 45F
4 win Docongsu123 (1954) trandung2017 (1931) 26F
5 win hoangduocsuv (1865) trandung2017 (1917) 25F
6 win Huyet_KiemSG (1894) trandung2017 (1902) 25F
7 lose Huyet_KiemSG (1877) trandung2017 (1919) 38F
8 lose jake00 (1956) trandung2017 (1934) 34F
9 lose anh_thang957 (1893) trandung2017 (1951) 39F
10 win anh_thang957 (1908) trandung2017 (1936) 64F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trandung2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames