trandung2017
Cờ nhanh: 1914 W2604D218L2617
Cờ chậm: 1983 W71D12L39)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win trandung2017 (1898) phoenix207 (1929) 61F
2 lose phoenix207 (1914) trandung2017 (1913) 31F
3 win trandung2017 (1898) KetDan10 (1892) 24F
4 lose KetDan10 (1875) trandung2017 (1915) 27F
5 win hainam42 (1824) trandung2017 (1902) 48F
6 win DoiThuong___ (2003) trandung2017 (1883) 14F
7 win DoiThuong___ (2023) trandung2017 (1863) 60F
8 win khanhkhung (1852) trandung2017 (1847) 38F
9 win khanhkhung (1869) trandung2017 (1830) 26F
10 draw trandung2017 (1827) thinh61 (1927) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trandung2017, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames