topkool2019
Cờ nhanh: 1487 W5D0L6
Cờ chậm: 1469 W1593D184L1600)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose topkool2019 (1485) thaoba (1458) 33S
2 lose thaoba (1441) topkool2019 (1502) 28S
3 win topkool2019 (1490) Heap (1375) 25S
4 lose topkool2019 (1507) Echip11 (1456) 16S
5 draw Echip11 (1455) topkool2019 (1508) 69S
6 win topkool2019 (1491) KhoaVo (1529) 55S
7 win dfgh (1475) topkool2019 (1475) 30S
8 lose dang1234 (1416) topkool2019 (1493) 47S
9 win topkool2019 (1479) dang1234 (1430) 45S
10 lose topkool2019 (1493) apple22 (1538) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by topkool2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames