trancan
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1546 W21070D1750L20024)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose trancan (1563) khongchuyen (1498) 41S
2 win trancan (1547) yhuangfu (1574) 32S
3 win yhuangfu (1591) trancan (1530) 41S
4 lose minhle999 (1479) trancan (1548) 29S
5 win trancan (1532) JohnYe321 (1533) 18S
6 lose trancan (1545) richardcc (1642) 33S
7 win richardcc (1662) trancan (1525) 73S
8 lose lisasa (1570) trancan (1540) 58S
9 lose tonytp2 (1642) trancan (1553) 49S
10 lose trancan (1571) LoHonWo (1497) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by trancan, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames