tongtv
Cờ nhanh: 1871 W687D46L732
Cờ chậm: 2004 W788D142L824)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tongtv (1989) fee (1960) 71S
2 win tongtv (1974) hienc3 (1964) 29S
3 win tongtv (1958) lubuqua (1958) 46S
4 lose thanhtb123 (2025) tongtv (1972) 35S
5 lose tongtv (1987) thanhtb123 (2010) 36S
6 win tongtv (1971) tivel (1997) 43S
7 lose tivel (1981) tongtv (1987) 33S
8 win TUTANH (1985) tongtv (1971) 32S
9 win tongtv (1955) thanh68 (1981) 44S
10 lose thanh68 (1965) tongtv (1971) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tongtv, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames