tommy1980
Cờ nhanh: 1852 W5041D544L4698
Cờ chậm: 1740 W57D7L37)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tommy1980 (1867) abraham2014 (1894) 36F
2 lose tommy1980 (1883) jake00 (1868) 27F
3 draw benly001 (1968) tommy1980 (1881) 81F
4 win tommy1980 (1866) stiwrx (1852) 23F
5 win titto (1980) tommy1980 (1846) 17F
6 win tommy1980 (1827) Atrieu2022 (1938) 30F
7 lose Atrieu2022 (1925) tommy1980 (1840) 47F
8 draw tommy1980 (1840) MoneyMoney (1842) 84F
9 lose tommy1980 (1856) MoneyMoney (1826) 32F
10 draw tommy1980 (1856) AA1 (1828) 144F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tommy1980, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames