tlk2019
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1834 W2080D162L1777)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tlk2019 (1844) DucDuyTP (2034) 95S
2 win Wittenberg (1981) tlk2019 (1824) 80S
3 lose tlk2019 (1841) cotuong9999 (1779) 47S
4 lose tlk2019 (1857) mobilefone (1834) 53S
5 win tlk2019 (1843) yamaha6666 (1796) 28S
6 win tlk2019 (1825) neverthua (1916) 44S
7 lose tlk2019 (1842) thuaaycoem (1808) 43S
8 win thuaaycoem (1823) tlk2019 (1827) 36S
9 lose ttt_ttt (1822) tlk2019 (1843) 38S
10 lose tlk2019 (1859) caohonbaba (1834) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tlk2019, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames