tkt
Cờ nhanh: 1515 W11D0L10
Cờ chậm: 1694 W10372D609L10423)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tkt (1713) lehoa (1598) 30S
2 lose lehoa (1578) tkt (1733) 21S
3 win tkt (1720) trandaniel (1623) 40S
4 win trandaniel (1636) tkt (1707) 34S
5 draw hoasen (1660) tkt (1708) 91S
6 lose tkt (1723) rchou (1754) 36S
7 win brandon2009 (1596) tkt (1711) 22S
8 win tkt (1695) Suong7722 (1695) 22S
9 win Suong7722 (1711) tkt (1679) 31S
10 lose baden03 (1734) tkt (1693) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tkt, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames