timwng123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1457 W12141D647L11898)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hopsusan (1575) timwng123 (1469) 13S
2 lose hoanghuan12 (1442) timwng123 (1486) 15S
3 win timwng123 (1471) hoanghuan12 (1457) 24S
4 win ttthuanle (1507) timwng123 (1454) 25S
5 win timwng123 (1437) tompham007 (1484) 34S
6 lose timwng123 (1453) johnny038 (1424) 13S
7 lose timwng123 (1470) johnny038 (1407) 9S
8 win timwng123 (1451) swaggerdude (1559) 30S
9 lose timwng123 (1466) yungz (1494) 27S
10 win yungz (1511) timwng123 (1449) 48S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timwng123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames