phuchu
Cờ nhanh: 1745 W144D9L119
Cờ chậm: 1952 W14321D2368L12694)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thunder22 (1821) phuchu (1972) 36S
2 win phuchu (1960) thunder22 (1833) 56S
3 lose phuchu (1969) sieu_ga_con9 (2206) 28S
4 lose Quechi (1949) phuchu (1986) 47S
5 win phuchu (1971) Quechi (1964) 45S
6 lose gdplastek (1900) phuchu (1989) 31S
7 win phuchu (1975) gdplastek (1914) 58S
8 win phuchu (1961) QTC (1911) 39S
9 lose phuchu (1974) Kiet12345678 (2066) 36S
10 lose Kiet12345678 (2052) phuchu (1988) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phuchu, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames