thuonghohoa
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2085 W3421D777L3646)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hanoi12 (2178) thuonghohoa (2098) 40S
2 win sonanh (2192) thuonghohoa (2079) 36S
3 lose thuonghohoa (2096) fighthard888 (2061) 18S
4 lose Tapsu2 (2080) thuonghohoa (2113) 64S
5 win thuonghohoa (2097) davidjchen (2102) 50S
6 win SangNgo (2071) thuonghohoa (2082) 26S
7 lose tt_cotuong (2159) thuonghohoa (2096) 12S
8 lose thuonghohoa (2110) tt_cotuong (2145) 15S
9 lose thuonghohoa (2122) prairie1000 (2251) 38S
10 lose prairie1000 (2239) thuonghohoa (2134) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuonghohoa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames