thungxuyen
Cờ nhanh: 1668 W63D1L54
Cờ chậm: 1915 W198D23L162)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thungxuyen (1930) chancop (1938) 26S
2 lose chancop (1922) thungxuyen (1946) 100S
3 lose thepdo (2011) thungxuyen (1960) 43S
4 win Lenh_Xe_Xac (2026) thungxuyen (1942) 66S
5 lose thungxuyen (1956) Lenh_Xe_Xac (2012) 28S
6 win sonpuma (1951) thungxuyen (1940) 49S
7 win TRUNGTHANHVA (1935) thungxuyen (1924) 16S
8 win NguyenDuy (1846) thungxuyen (1910) 30S
9 win kiengiang (1876) thungxuyen (1895) 30S
10 win Nghiem1984 (2002) thungxuyen (1876) 22S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thungxuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames