tears
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1800 W2124D626L2091)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tears (1815) xulan (1823) 62S
2 win xulan (1840) tears (1798) 52S
3 lose zungla (1929) tears (1810) 58S
4 lose tears (1823) zungla (1916) 44S
5 lose tears (1839) thusaigon (1826) 22S
6 win thusaigon (1842) tears (1823) 38S
7 lose tears (1837) haileo (1901) 55S
8 draw haileo (1903) tears (1835) 48S
9 lose bcbc1944 (1930) tears (1848) 52S
10 lose ha1971 (1854) tears (1864) 3S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tears, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames