tears
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1872 W1733D499L1666)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Ng_Duc_Thanh (1805) tears (1858) 60S
2 win tears (1843) Ng_Duc_Thanh (1820) 19S
3 draw Nhincaichi (1908) tears (1841) 40S
4 draw tears (1839) Nhincaichi (1910) 74S
5 lose trungtu77 (1935) tears (1852) 80S
6 win ambernguyen (1890) tears (1835) 39S
7 lose phn (1799) tears (1852) 45S
8 lose tears (1870) phn (1781) 23S
9 win cwlow58 (1881) tears (1854) 45S
10 lose tears (1870) cwlow58 (1865) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tears, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames