thittamtang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1842 W10888D3708L11290)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Costa (2025) thittamtang (1837) 105S
2 win thittamtang (1822) XaXoai (1802) 44S
3 lose tammap (1970) thittamtang (1833) 42S
4 draw ManA (1768) thittamtang (1835) 24S
5 win thittamtang (1821) ManA (1782) 25S
6 lose thittamtang (1834) LuuNguyen850 (1900) 36S
7 win LuuNguyen850 (1919) thittamtang (1815) 79S
8 win mimihoang (1859) thittamtang (1798) 13S
9 draw thittamtang (1798) LTC (1771) 57S
10 draw chess102 (1783) thittamtang (1798) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thittamtang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames