thieulamtu07
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1878 W5675D1079L5276)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thieulamtu07 (1866) tonytp2 (1748) 43S
2 win CaliMan (2023) thieulamtu07 (1845) 30S
3 lose QuocAnhT (2044) thieulamtu07 (1855) 52S
4 lose thieulamtu07 (1865) QuocAnhT (2034) 30S
5 lose thieulamtu07 (1881) comcoi (1870) 85S
6 win comcoi (1886) thieulamtu07 (1865) 68S
7 win hmc0052 (1814) thieulamtu07 (1851) 59S
8 win thieulamtu07 (1836) hung1952 (1814) 42S
9 lose mingtam (1834) thieulamtu07 (1852) 31S
10 win mingtam (1850) thieulamtu07 (1836) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thieulamtu07, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames